Odstúpenie od zmluvy formulár

Kategórie
 
 
 
 
 

Formulár odstúpenie od zmluvy

 
 
v                        Vyplnite a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy
—                      Komu Merito Bratislava s.r.o. , Studená ulica 4/B, Bratislava, predaj@merito.sk  
—                      Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy na tento tovar (*) : ..............   
—                       Dátum objednania/dátum prijatia (*) ..............   
—                       Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ..............   
—                       Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ..............   
—                       Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............   
—                        Dátum ..............   
(*)                       *Nehodiace sa prečiarknite.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia